Valbeveiliging keuring en onderhoud: wat zegt de wet?

valbeveiliging keuring

Valbeveiliging keuring en onderhoud is geen keuze. De jaarlijkse keuring is verplicht. Wat staat er precies in de wet over keuring en onderhoud van valbeveiliging?

 

Valbeveiliging keuring en onderhoud is heel belangrijk. U dient zich te houden aan de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarlijkse keuring van de valbeveiliging. Wanneer u valbeveiliging op uw dak of daken laat realiseren, dan gebeurt dit uiteraard op professionele wijze. U kunt erop vertrouwen. De jaarlijkse keuring van de valbeveiliging, en het voeren van nodig onderhoud, zorgt ervoor dat u er ook in de toekomst op kunt blijven vertrouwen.

 

Wat zegt de wet over keuring van valbeveiliging?

De jaarlijkse keuring van de valbeveiliging is volgens de wet verplicht. Er zijn twee regelgevingen voor het keuren van de valbeveiliging, namelijk de keuring Conform de Arbowet en de keuring volgens de norm NEN-EN 365. Deze keuringen dienen beiden jaarlijks te worden uitgevoerd. Dit geldt voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), valbeveiliging en klimvoorzieningen. Wanneer er op het dak of daken wordt gewerkt, dan dient de werkomgeving veilig te zijn. De risico’s moeten tot een minimum worden beperkt .

 

Wat gebeurt er als u een jaarlijkse keuring overslaat?

De Nederlandse wet stelt het u verplicht om de valbeveiliging keuring jaarlijks uit te laten voeren. Wanneer u een jaarlijkse keuring overslaat, dan overtreedt u daarmee de wet. Mocht er een ongeval plaatsvinden – en hierbij blijkt dat u niet tijdig heeft gezorgd voor keuring en onderhoud van de valbeveiliging – dan is het goed mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

 

Uitgevoerd door een gecertificeerd inspecteur

Uiteraard kunt u zelf de valbeveiliging controleren en testen op regelmatige basis, maar de jaarlijkse keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen, klimvoorzieningen en valbeveiliging dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd inspecteur. Deze zal alle nodige onderdelen goed controleren tijdens de keuring. Zo wordt er niet alleen gecontroleerd of het systeem er nog goed uitziet, maar er wordt ook gecheckt of deze de val van een persoon nog altijd op kan vangen. Hier zijn speciale tests en proeven voor. Wanneer alles in orde is, dan ontvangt u een goedkeuringsrapport voor de duur van een jaar. Het onderhoud en de keuring worden opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

 

Waarom is onderhoud van valbeveiliging belangrijk?

Het is belangrijk om met regelmaat onderhoud uit te laten voeren aan de valbeveiliging, klimvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen om de kwaliteit hoog te houden. Valbeveiliging die buiten is gesitueerd staat onder invloed van het klimaat en dit heeft een negatief effect op de kwaliteit, bijvoorbeeld. Door te kiezen voor goed onderhoud kunt u voorkomen dat de kwaliteit – en daarmee de betrouwbaarheid – snel achteruit gaat. Onderhoud is daarom een vast onderdeel van de maatregelen die moeten worden getroffen om een veilige werkplek te kunnen garanderen.

 

Informatie, advies en uitvoering

Bent u nog op zoek naar een gecertificeerde partij voor de uitvoering van onderhoud en keuring? Voor de jaarlijkse keuring en het onderhoud inclusief een veiligheidsplan kunt u bij Protect valbeveiliging terecht. Wij staan graag voor u klaar. Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

‹ Terug naar 'Nieuws'

Contact

Informatie aanvragen

Offerte aanvragen

Telefoon: 0575-563338

 Whatsapp: 06-30945559

Fax: 0575-567263

E-mail: info@protect-pbm.nl

© 2019 Protect PBM
Wij werken samen met Wij zijn officieel erkend