Oplossingen voor veilig werken op platte daken

Oplossingen voor veilig werken op platte daken

Veilig werken op platte daken is natuurlijk heel belangrijk. U dient er altijd voor te zorgen dat mensen die op het dak werken zo min mogelijk risico lopen. Dit is niet alleen raadzaam, maar ook bij de Nederlandse wet verplicht. Voor het werken op platte daken zijn er meerdere oplossingen op het gebied van valbeveiliging en dakveiligheid. Protect PBM geeft u meer informatie over het zorgen voor een veilige werkplek op het dak.

 

Veiligheid op het dak toepassen op de schets

Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen moet er tegenwoordig al rekening gehouden worden met veilig werken op het dak. Op de schets moet er dus al voor worden gezorgd dat er de juiste maatregelen worden getroffen om veilig werken op het platte dak mogelijk te maken. Deze maatregelen moeten al rekening houden met de werkzaamheden tijdens de bouw van het pand en dienen later voor het verzorgen van de nodige veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden in de zogenaamde gebruikersfase van het pand. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van inspecties, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Dit staat in het Arbobesluit.

 

Een veiligheids- en gezondheidsdossier opstellen

Voor het onderhouden en het gebruiken van de oplossingen voor veilig werken op het dak moet alle informatie worden verzameld in een dossier. Dit wordt ook wel het veiligheids- en gezondheidsdossier genoemd. Het dossier wordt aan de eigenaar, beheerder of gebruiker van het nieuwe pand overhandigd bij oplevering van het gebouw. Mensen die dit dossier in handen krijgen leggen het te vaak gewoon in een lade en kijken er nooit meer naar om. Het is aan te raden om dit dossier altijd goed door te nemen en bij de hand te houden, zodat ook mensen die op het dak moeten gaan werken het dossier kunnen raadplegen. Dit verhoogt de veiligheid op het dak.

 

Doelmatige hekwerken plaatsen op platte daken

Er wordt wel eens gedacht dat hekwerken op het dak niet nodig zijn wanneer er een vrij hoge borstwerking aanwezig is. In de meeste gevallen heeft de borstwering een hoogte tussen de 40 en de 60 centimeter. Dit is volgens de Arbowet onvoldoende hoogte om een optimale bescherming te bieden. Hekwerken dienen een minimale hoogte van 100 centimeter te hebben, gerekend vanaf het beloopbare oppervlak op het platte dak. Om valgevaar tegen te gaan dienen er doelmatige hekwerken te worden geplaatst op het dak.

 

Wanneer doelmatige hekwerken geen optie zijn

In de praktijk komt het voor dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om doelmatige hekwerken op het dak te plaatsen. Uiteraard moet er dan worden gezocht naar andere passende oplossingen voor veilig werken op platte daken. Volgens het Arbobesluit 3.16 moet er in dit geval worden gekozen voor het toepassen van andere technische oplossingen. Hierbij is het wel belangrijk dat het beschermingsniveau van deze oplossingen gelijkwaardig is aan die van de hekwerken op het dak.

 

Wilt u meer weten?

Protect PBM biedt u de uitstekende oplossingen van betrouwbare kwaliteit. U bent bij ons altijd van harte welkom voor valbeveiliging en meer. Wilt u meer weten over wat wij precies voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

‹ Terug naar 'Nieuws'

Contact

Informatie aanvragen

Offerte aanvragen

Telefoon: 0575-563338

 Whatsapp: 06-30945559

Fax: 0575-567263

E-mail: info@protect-pbm.nl

© 2019 Protect PBM
Wij werken samen met Wij zijn officieel erkend