×

De 7 grootste veiligheidsrisico’s bij werken op het dak

15 augustus 2018

Jaarlijks gebeuren er talloze ongelukken doordat er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de veiligheidsrisico’s op het dak. Een heel groot deel van deze ongevallen, soms met fatale afloop, hadden voorkomen kunnen worden. Protect PBM biedt oplossingen op maat als het gaat om dakbeveiliging. Wij geven u inzicht in de 7 grootste veiligheidsrisico’s bij werken op het dak.

 

Dak stabiliteit

Het komt vaak voor dat men er zomaar van uit gaat dat het dak sterk genoeg is om het gewicht van mensen te dragen. Dit is niet altijd het geval. Het kan zijn dat het dak buigt, zeker op warme dagen, of dat het eenvoudigweg van te slechte kwaliteit is om het gewicht te dragen, bij voorbeeld bij lichtstraten en lichtkoepels. Controleer dit altijd voordat u een dak betreedt.

 

Slecht geplaatste ladders

Er wordt veel gebruik gemaakt van ladders om daken te betreden. Hierbij wordt er te weinig aandacht geschonken aan de kwaliteit van de ladder en de plaatsing van de ladder. Zijn de treden veilig? Is de ladder gekeurd? Staat er een antislipmat onder de ladder? Is de ladder goed aan het dak of aan het ladderborgpunt bevestigd? Dergelijke zaken verdienen zeker uw aandacht.

 

De weersomstandigheden

Weersomstandigheden kunnen zorgen voor extra veiligheidsrisico’s bij werken op het dak. Denk aan sneeuw, ijs, hitte en wind. Natte en / of bevroren daken worden snel glad, terwijl een stevige wind de balans snel kan verstoren. Bij dergelijke weersomstandigheden is het altijd af te raden om op het dak te werken. In de hitte is het raadzaam de voorgeschreven regels en adviezen op te volgen. Het gebruik van elektrisch gereedschap in de regen kan ook zeker als een groot risico gezien worden.

 

Openingen in het dak

Het dak op zich kan uitstekend zijn beveiligd met valbeveiliging als hekwerken, bijvoorbeeld, maar het gebeurt vaak dat vergeten wordt dat er meer openingen in het dak aanwezig zijn die gevaar kunnen vormen. Hierbij valt te denken aan lichtstraten, Colt kappen en overige sparingen, welke jaarlijks zorgen voor meerdere dodelijke ongevallen. Onregelmatigheden, openingen en ramen in het dak moeten altijd worden beveiligd.

 

Gebrek aan edge awareness

Edge awareness is het bewust zijn van waar de dakrand zich bevindt. Mensen die op het dak aan het werk zijn gaan zo in hun werkzaamheden op dat zij zich niet meer bewust zijn van waar de dakrand zich bevindt. Een valincident is hier vaak een gevolg van. Zorg daarom altijd voor de juiste dak beveiliging, waarschuwingen en markeringen op risicovolle plekken.

 

Verkeerde training

Het komt zeker voor dat er bij een bedrijf alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Vervolgens wordt er geen aandacht besteed aan het trainen van de mensen die met deze maatregelen om moeten gaan. Onvoldoende training is vaker de oorzaak van ernstige incidenten.

 

Valbeveiliging indeling op het dak voldoet niet

De valbeveiliging kan door de jaren heen aan kwaliteit verliezen door externe invloeden, en de inrichting van de valbeveiliging op het dak laat ook nog vaak te wensen over. Het is belangrijk om de valbeveiliging op periodieke basis aan een inspectie te laten onderwerpen door een specialist. Dit gebeurt helaas niet altijd, waardoor mensen op het dak werken met valbeveiliging van onvoldoende kwaliteit of door valbeveiliging op verkeerde en onveilige posities. Dit kan leiden tot nare valincidenten.

 

Alle veiligheidsrisico’s wegnemen

Veiligheidsrisico’s bij werken op het dak moeten natuurlijk altijd tot een minimum worden beperkt. Een dak RI&E kan de huidige situatie in kaart brengen en u de nodige adviezen geven om de bestaande veiligheidsrisico’s te reduceren. Protect PBM kan een vakkundige dak RI&E voor u uitvoeren. Neemt u gerust eens contact met ons op voor meer informatie, advies of een afspraak.

 

 

Privacycentrum | Copyright by Protect Valbeveiliging